wtorek, 14 stycznia 2014

Warsztaty międzykulturowewww.msdl.kolping.pl


Podczas ferii zimowych - serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na spotkania nt. globalnych współzależności. Są one częścią projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, w którym nasze Stowarzyszenie bierze udział od maja 2013 r.

 


Celem ogólnopolskiego projektu przygotowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce we współpracy z kolpingowskimi partnerami z Niemiec i Szwajcarii było zrealizowanie ścieżki edukacyjnej (szkolenia, wizyta studyjna) dla 16 liderów 16 organizacji pozarządowych, co przygotowało ich do pełnienia funkcji menadżerów/propagatorów edukacji globalnej. Ostatnim etapem (listopad 2013 – styczeń 2014) jest organizacja w swoich społecznościach lokalnych – spotkań edukacyjnych dotyczących współzależności globalnych i pomocy rozwojowej. Odbędą się one w Kolbuszowej (23 stycznia, godz.16.00) oraz  w pow. kolbuszowskim: w bibliotece w Bukowcu (22 stycznia, godz.14.30) i w ośrodku kultury w Raniżowie (29 stycznia, godz.13.00), a także w gm. Iwonicz - Zdrój: w bibliotece w Lubatowej (31 stycznia, godz.12.00) Więcej informacji, także na temat możliwości organizacji spotkań w innych miejscach można uzyskać pod nr tel. 692234520 lub: kuznia@silkuznia.art.pl.

Zapraszamy :)
Stowarzyszenie "KUŹNIA"


Projekt „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz